GPS-wandelingen.nl

GPS wandelen in Nederland

GPS-wandelingen in de provincie Noord-Brabant. Van elke wandeling is de route voor GPS te downloaden en te bekijken in google-earth en google map. Tevens is een korte beschrijving van de wandeling te lezen en is eventueel aangevuld met 1 of meerdere fotos.

Een rondwandeling van ongeveer 6 km langs grafheuvels en hunebedden.De wandeling laat kinderen meelopen door de wereld van Oek. Onderweg zijn veel dingen uit de tijd dat Oek 5000 jaar geleden leefde terug te zien in het landschap. De Wandelroute start op de parkeerplaats van het Hunebedcentrum in Borger.

Een rondwandeling van ongeveer 5,5 km in het Echtens Paradijs. Tijdens de wandeling loop je hoofdzakelijk over onverharde wegen en paden door dennenbossen, loofbossen, heidevelden en langs kleine vennetjes en zandverstuivingen. In het gebied met de zandverstuivingen staan knoestige vliegdennen en prachtige jeneverbesstruiken. Je kunt in het gebied grazers tegenkomen zoals schapen en Schotse Hooglanders.

Een rondwandeling  van ongeveer 7,5 km door Boswachterij Exloo. Tijdens de wandeling loop je hoofdzakelijk over onverharde wegen en paden door een  licht glooiend gemengd bos. De wandeling start bij hunebed D30 en loopt langs het verzetsmonument van Exloo, de gletcherkuil / Pingo-ruïne van Ees en de prinses Beatrix eik.

De rondwandeling van bijna 8 km rondom het Drenthse dorp Zuidwolde. De wandelroute loopt door bos, langs weides en akkers en is aangelegd om de burger inzicht te geven in welke diversiteit zij leven en wat er te zien is in de onmiddellijke omgeving van het dorp. De diversiteit aan paden is groot. Fietspaden, voetpaden verhard/onverhard. Tevens wordt er onderweg middels informatie borden info gegeven over de flora en de fauna waardoor zij heenlopen. Ook hebben diverse routepaaltjes zgn. QR-codes met een verwijzing naar een website voor meer info.

- | - | -

Copyright © 2007 - 2023. All Rights Reserved.