GPS-wandelingen.nl

GPS wandelen in Nederland

In het kader van 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen heeft de Zeeuwse Wandelsport Bond een vijftal wandelingen uitgeschreven vanuit het Zeeuws-Vlaamse Stadje Biervliet. De rondwandelingen hebben een lengte van 5, 11, 15, 20 en 28 km. De drie langste rondwandelingen lopen niet alleen door de omliggende polders maar ook door het aan de Westerschelde gelegen dorpje Hoofdplaat. Het startpunt van de vijf rondwandelingen ligt bij het dorpshuis in Biervliet (Hoogstraat 2, 4521 BK Biervliet).

Afhankelijk van de gekozen rondwandeling, loopt de rondwandeling langs de volgende bezienswaardigheden:

 

Korenmolen "de Harmonie" (Biervliet)
De Harmonie is een ronde stenen beltmolen. De molen werd oorspronkelijk als stellingmolen gebouwd in 1842 en was ingericht als oliemolen. In 1882 werd de molen een meter verhoogd en ingericht als korenmolen. Drie jaar later werd de molen verder verbouwd en veranderd in een beltmolen. De molen is in 1985 en 1986 grondig gerestaureerd. De naam "De Harmonie" hangt samen met de in 1841, dus vrijwel tegelijk met de molen, opgerichte Biervlietse muziekvereniging.

 

Rooms-Katholieke kerk (Biervliet)
De Rooms-Katholieke kerk (Noordstraat 46) van de parochie H. Maagd Maria Onbevlekt Ontvangen, sinds een paar jaar de Emanuelparochie, werd ingewijd in 1858. De kerk stond toen nog buiten de bebouwde kom. Het gebouw werd uitgebreid in 1920 en in 1965 heringericht. Wat zeker een bezoek waard is, is het onlangs opgeknapte kerkhof achter de R-K Kerk. Dit kerkhof is niet meer in gebruik. Door vrijwilligers zijn in 2008 de grafzerken en monumentjes opgeknapt.

 

Nederlands Hervormde kerk (Biervliet )

ZE009 Biervliet NH kerk wikimedia LimoWreckDe Nederlands Hervormde kerk (Kerkstraat 6) is in 1659 gebouwd. In de kerk bevinden zich in de oostgevel drie unieke gebrandschilderde ramen die eveneens gerestaureerd zijn. De ramen zijn ontworpen en gemaakt door de Middelburgse glazenier Cornelis van Barlaer. De drie ramen hebben ieder een naam gekregen, vanwege de voorstellingen die zich hierop bevinden. Het Zeelandiaraam is het raam dat werd geschonken door de Staten van Zeeland en waarop zich het wapen van Zeeland bevindt. Op het Oranjeraam staat o.a. een afbeelding van het wapen van prins en stadhouder Willem II. Het derde raam is het Biervlietraam. In dit raam staat de beeltenis van de bekende Biervlietenaar Willem Beukelsz., uitvinder van het haringkaken. Het stadswapen van Biervliet, de wapens van belangrijke Biervlietenaren uit die tijd en het wapen van de bouwer van de kerk staan er op afgebeeld. Tijdens de restauratie van begin deze eeuw is een grafkelder gevonden. Waarschijnlijk gaat het om het graf van Magiel de la Palma, die burgemeester van Biervliet is geweest in de tijd dat de kerk is gebouwd.

 

Rooms-Katholieke kerk (Biervliet)
De Rooms-Katholieke kerk (Noordstraat 46) van de parochie H. Maagd Maria Onbevlekt Ontvangen, sinds een paar jaar de Emanuelparochie, werd ingewijd in 1858. De kerk stond toen nog buiten de bebouwde kom. Het gebouw werd uitgebreid in 1920 en in 1965 heringericht. Wat zeker een bezoek waard is, is het onlangs opgeknapte kerkhof achter de R-K Kerk. Dit kerkhof is niet meer ingebruik. Door vrijwilligers zijn in 2008 de grafzerken en monumentjes opgeknapt.

 

Standbeeld voor Willem Beukelszoon (Biervliet)
Willem Beukelszoon is waarschijnlijk de bekendste inwoner; hij is een vermoedelijke uitvinder van het haring kaken waardoor de vis beter geconserveerd en dus getransporteerd kon worden. In 1958 werd op de Markt in Biervliet het standbeeld, voor de uitvinder van het haringkaken op zee, onthuld. Het beeld is een creatie van de Veerse kunstenaar Philip ten Klooster.

 

Nederlands-hervormde kerk (Hoofdplaat)
De Nederlands-hervormde kerk (Dorpstraat 3) werd gebouwd tussen 1783 en 1785, naar ontwerp van architect Coenraad Kaijser. Het is een van de oudste gebouwen in het dorp en werd in 1974 als rijksmonument ingeschreven. Door het beperkt aantal protestanten en de ontkerkelijking raakte het kerkje uiteindelijk uit gebruik.

 

Rooms-Katholoeke kerk (Hoofdplaat)
De rooms-katholieke neogotische Sint-Eligiuskerk (kersenlaan 8) dateert uit 1860-1861. De hervormde kerk was vooral gebouwd met geld uit Middelburg voor rijke boeren die zich in de polder van Hoofdplaat gingen vestigen. De eerste dorpsinwoners waren echter katholieke Vlaamse arbeiders die al gauw een verzoek indienden voor een katholiek kerkje, wat echter werd afgewezen. Pas na de verovering van Zeeuws-Vlaanderen door de Fransen mocht een kerk gebouwd worden. Een eerste kerk werd in 1795 gebouwd, en in 1860-1861 vervangen door de huidige kerk. Op zaterdag 30 juni 2012 werd voor de allerlaatste keer een eredienst gehouden in deze kerk.

 

Markering Canadese bevrijdingsroute
Deze markering is onderdeel van een reeks van 18 markeringen die deel uit maken van de de Canadese bevrijdingsroute. Deze route rerfereert naar de landing van het bataljon van de negende brigade van de Highland Light Infantery of Canada in Hoofdplaat (9 oktober 1944). Dit Bataljon kreeg de opdracht om de kanaalhavens te zuiveren en zo verder West-Vlaanderen aan te pakken.

 

Rondwandeling 5 km

Rondwandeling 11 km

Rondwandeling 15 km

 

Rondwandeling 20 km

 

Rondwandeling 28 km

       

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

- | - | -

Copyright © 2007 - 2023. All Rights Reserved.