GPS-wandelingen.nl

GPS wandelen in Nederland

Een 9 km lange rondwandeling over landgoed Mariendaal en Lichtenbeek. Kenmerkend voor Marindaal zijn de vijvers, beekjes, lanen, bossen, akkers en weilanden in een heuvelachtige terrein. Bezienswaardigheden tijdensde wandeling door Marindaal en Lichtenbeekzijn de Groene Bedstee, huis Mariendaal, de Christuskoepel enhet Airborne-kerkhof.

 

Het startpunt van de wandeling is bij huis Mariendaal. De wandelingis voor een zeer groot deel met paaltjes gemarkeerd. In het begin volg je de rode paaltjes om vervolgens over te stappen naar de witte paaltjes route en de blauwe paaltjes route (Lichtenbeek). Vanaf waypoint 42 verlaat je blauwe paaltjes route om vervolgenslangs de Airborne begraafplaats terug te kerenop de rode paaltjes route in Mariendaal (waypoint 45).

 

Bezienswaardigheden:

  • Landgoed (Huis)Marindaal is ontstaan uit het bezit van een in 1392 gesticht Augustijnerklooster "Domus Fontis Beatae Mariae". In het Nederlands heette dit klooster eerst Marinborn en later Marindaal. In 1580, tijdens de reformatie, werd dit klooster opgeheven om tussen 1587 en 1607 te worden gesloopt. De stenen zijn hergebruikt om de lanen in het landgoed te verharden en in diverse bouwwerken in Arnhem. Na de sloop van de kloostergebouwen werd Marindaal verpacht. Anderhalve eeuw later, in 1735, werd het landgoed voor fl 16.350,00 verkocht aan Johan Brantsen. Rond 1740 liet hij er een, verhoudingsgewijs, klein huis bouwen. In 1791 vererfde het landgoed aan de Arnhemse burgemeester mr. Jacob Nicolaas van Eck, waarna het tot 1936 in handen van zijn familie bleef. Op 24 november van dat jaar kocht de Stichting Het Geldersch Landschap huis en omringend landgoed. In de Tweede Wereldoorlog werd het huis gevorderd door de Reichsarbeitdienst. Tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 werd het huis zwaar beschadigd. De renovatie vond plaats in 1948 en een jaar later betrok het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek (Blgg) het gebouw.
  • De "Groene Bedstee" (waypoints 56-59) is een fraaie berceau van haagbeuken die in 1856 in dit park werd aangelegd. De Groene Bedstee is ongeveer 400 meter lang.
  • Christuskoepel (waypoint 10): In het oostelijk deel van het landgoed werd een sterrenbos, dat wil zeggen een bos met een lanenster, aangelegd. Men wierp hier ook een kunstmatige heuvel op, waar een belvdre, een uitkijkkoepel of -toren, stond. Vlak bij deze heuvel is in 1939 op initiatief van een anonieme schenkster (mevr. de Bruijn), de zogenoemde Christuskoepel gebouwd.De zevenhoekige kapel is een ontwerp van de Amsterdamse architect Alexander J. Kropholler. De neoromaanse koepel is opgetrokken uit baksteen en met steunberen op de hoeken versterkt. De zinspreuk Sursum Corda betekent de harten omhoog. In de kapel staan beelden van Mari Andriessen. De beeldhouwer is vooral bekend geworden van zijn latere De Dokwerker naar aanleiding van de Februaristaking van 1941. Centraal staat het levensgrote beeld van Jezus Christus, die als Heiland zijn armen uitspreidt. In de sokkel is Le Christ avant tout, Christus voor alles, gebeiteld. Rondom het Christusbeeld staan in de hoeknissen zeven cementen beelden die, zoals ook hun sokkels vermelden, de zeven deugden symboliseren: geloof, hoop, liefde, rechtvaardigheid, sterkte, gematigdheid en voorzichtigheid.
  • Op het Airborne-kerkhof (bereikbaar vanuit waypoint 44) rusten ongeveer 2000 Engelsen en Polen, die te Oosterbeek en omgeving tijdens de septemberdagen van 1944 zijn gesneuveld.

ge021 huis mariendaal  ge021 groene bedstee

 

       

Reacties   

0 # routeMonique 11-08-2013 12:54
Vanochtend deze mooie afwisselende route gelopen, we lopen m zeker nog een keer.
Antwoorden | Melden aan beheerder

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

- | - | -

Copyright © 2007 - 2023. All Rights Reserved.