GPS-wandelingen.nl

GPS wandelen in Nederland

Een rondwandeling van ongeveer 15 km gaat door bos, heuvels, en door de zandverstuiving 'Het Wekeromsche Zand".

De kern van het Wekeromsche Zand bestaat uit een overwegend open gebied van ruim 100 ha, met actief stuivend zand, diep uitgestoven laagten en begroeide 'forten'. Actief stuivend zand komt in Noord-West Europa buiten Nederland bijna niet meer voor. Dit maakt het Wekeromsche Zand aardkundig, ecologisch en cultuurhistorisch zeer waardevol. De heidevelden ten westen van Wekerom waren vanaf de middeleeuwen gemeenschappelijk bezit van de bewoners van deze buurtschap. Zij lieten er hun schapen weiden en staken plaggen. Men gaf de heide echter onvoldoende gelegenheid om te herstellen, waardoor de bodem ging stuiven. De noordoostrand van het Wekeromse Zand bestaat uit een hoge randwal, die ontstaan is door inwaaiing van zand in begroeiing. Deze begroeiing is opzettelijk aangebracht, ter bescherming van de erachter liggende landbouwgronden: de Wekeromsche Eng en de Wekeromsche Meent. In delen van het Wekeromsche zand is het zand weggeblazen tot onder de grondwaterspiegel. Meer informatie over Wekeromsche zand is hier te vinden.

Ongeveer halverwege de wandeling is de voglende eet en drinkgelegenheid:

Hotel-Restaurant "De Lunterse Boer"
Boslaan 87
6741KD Lunteren
Tel: 0318 483657
Internet: www.lunterseboer.nl

       

 

 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

- | - | -

Copyright © 2007 - 2023. All Rights Reserved.