GPS-wandelingen.nl

GPS wandelen in Nederland

Een 18 km rondwandeling over het Frieze eiland Vlieland. De wandeling loopt door bossen, over duinen en het door het plaatsje Oost-Vlieland. Tijdens de wandeling zijn diverse bezienswaardigheden en wetenswaardigheden te zien. 

Het startpunt van de wandeling is bij Cultuur historisch museum "Tromp's Huys" van Oost Vlieland.

De wandeling loopt vevolgens langs de volgende bezienswaardigheden:

  • Tromps Huys: Het "Tromps'Huys" is het oudste gebouw op Vlieland en dateert uit 1596. Het werd o.a. bewoond door de "Commissaris op het Vlije", die toezicht hield op de scheepvaart op het Vlie. Admiraal Cornelis Tromp heeft er nooit gewoond. Jarenlang is het museum een grote herinnering geweest aan de laatste bewoners, de familie Akersloot. Vooral haar grote collectie schilderijen van Betzy-Akersloot-Berg, nam tot voor kort een grote plaats in. Bewaard gebleven zijn een kuiperij, zeilmakerij, klompenmakerij, touwslagerij, mattenvlechterij en een anjovisinleggerij. Daarnaast bezit het museum een schitterende zilver collectie en een groot aantal antieke klokken.
  • Bezoekerscentrum 'De Noordwester':  'In De Noordwester' wordt informatie gegeven over het eiland. Naast een bijzondere collectie wetenswaardigheden over de flora en fauna, wordt men geïnformeerd over het ontstaan van het eiland, wat de mensen er in de loop van de eeuwen mee deden, hoe zij er leefden, woonden en werkten. Diashows, videofilms, exposities en aquariumcomplex tonen de bezoeker hoe mooi het op en rond Vlieland. Staatsbosbeheer en het Bezoekerscentrum organiseren diverse excursies o.a. door het vogelbroedgebied de Kroonspolders.
  • Gloppen: Opvallend in het dorp zijn de vele smalle steegjes die haaks op de Dorpsstraat staan en die hier op Vlieland 'gloppen' worden genoemd. Het woord 'glop' wordt vooral op de Waddeneilanden gebruikt voor een doorgang in de duinen, of voor een smal straatje zoals hier. Aan de zuidzijde komen de 'gloppen' allemaal uit bij de Waddenzeedijk rond het dorp, waar je dan met een trap bovenop kunt komen. Het levert vaak leuke doorkijkjes op.
  • Vuurtoren Vlieland: Op het 40 meter hoge Vuurboetsduin staat de 18 meter hoge ronde, roodbruine gietijzeren vuurtoren. Vlieland heeft reeds een vuurtoren sinds 1836. Toen verving een stenen toren de een paar eeuwen oude houten vuurbaak, waarin een open vuur brandde. De stenen toren werd vervangen door de huidige gietijzeren toren (ontworpen door Quirinus Harder). De uitkijkpost op palen, die naast de toren staat en vanuit die toren bereikt kan worden is in 1929 gebouwd.Van hieruit heeft men een goed uitzicht over de Noordzee. In 1973 hebben drie kwiklampen de grote 100.000 kaars lichtsterke gloeilamp vervangen. De lampen zitten opgesloten tussen een stelsel van fijngeslepen lenzen en prisma's die het vermogen van 2000 Watt nog 70 maal versterken. Het licht bestraald een afstand van plm. 40 kilometer. In 1986 werd de gehele koepel van de vuurtoren vervangen. De nieuwe koepel is gemaakt van o.a. roestvrijstaal en plexiglas en weegt 10.000 kg. Sinds 1990 is de vuurtoren weer voor bezichtiging toegankelijk. Vanaf de trans heeft u een schitterend uitzicht over de Waddenzee, de Noordzee en het eiland.
  • Nieuwe en oude Eendenkooi: Een eendenkooi bestaat uit een vijver, de kooiplas en één of meer vangpijpen. Het geheel wordt omgeven door een kooibos, een soort moerasbos voor rust op de plas en ter bescherming tegen de wind. In het duingebied vormt dit een groen contrast. De eendenkooien werden vroeger gebruikt om wilde eenden en andere eendachtigen te vangen. Tegenwoordig worden de eendenkooien op Vlieland niet meer gebruikt voor vangen, maar dienen ze als rustplaats voor de vogels.
  • Het Posthuys: Vroeger werd het Posthuys gebruikt om de post te wisselen die vanaf Texel werd aan- en afgevoerd. Het pand ligt zo'n 8 km buiten het dorp en is tegenwoordig een ideale pleisterplaats voor fietsers en wandelaars.
  • Armhuis/Diaconiehuis:  Ten westen van de kerk staat het "Oude mannen- en vrouwenhuis", het diaconiehuis. Het werd in 1678 gebouwd als een soort opvanghuis voor oude zeelieden die geen inkomsten meer hadden. Ook fungeerde het als weeshuis. Niet alleen Vlielanders vonden hier onderdak; ook drenkelingen die na een scheepsramp op het eiland strandden werden hier opgevangen. Tot 1950 heeft het als zodanig dienst gedaan. Tegenwoordig is het een restaurant. Dit prachtige 'Armhuis' is een van de mooiste voorbeelden van 17e eeuwse architectuur op de waddeneilanden.
  • Nederlands Hervormde Kerk: De Nederlands Hervormde kerk behoort ook tot de oudste gebouwen van het dorp. In een oorkonde uit 1245 wordt er al melding gemaakt van een kapel in Oost-Vlieland. Na de Reformatie kwam de kapel in handen van de Protestanten. Die vervingen in 1605 de kapel door het tegenwoordige gebouw, waarbij de bakstenen van de gesloopte kapel werden hergebruikt. De bouwkosten werden mede betaald uit de opbrengsten van een heffing op bier en wijn. Omdat de schepen die op de Vlieree voor anker lagen natuurlijk ook bier insloegen voor hun lange reis werd dat nog een aanzienlijk bedrag! In de loop van de zeventiende eeuw werd Oost- Vlieland steeds belangrijker en dus werd in 1647 de kerk uitgebreid met een dwarsschip. Dat jaartal vinden we nu nog terug boven de zuidelijke ingang. Het interieur van de kerk weerspiegelt de rijkdom van de Gouden Eeuw, met de zeventiende-eeuwse kansel, de vroedschapsbank en de kroonluchters, waarvan er een geschonken werd door admiraal Michiel de Ruyter.

       

Reacties   

+1 # verbeterde tekst over Tromp's Huys VlielandElsje de Ruijter 19-07-2014 17:41
Tromps Huys: Het "Tromps'Huys" is het oudste gebouw op Vlieland en dateert uit 1575. Het werd o.a. bewoond door de "Commissaris op het Vlije", die toezicht hield op de scheepvaart op het Vlie. Het huis is vernoemd naar Admiraal Cornelis Tromp, die hoog stond aangeschreven in Noorwegen, het geboorteland van Betzy Berg, één van de laatste bewoners. Sinds 1960 is het gebouw een cultuurhistorisch museum. Tevens is het de kunstenaarswoning van Betzy Akersloot-Berg, die van 1986 tot 1922 met haar echtgenoot Gooswinus op Vlieland woonde. Veel van haar schilderijen zijn in het museum te zien. Daarnaast bezit het museum een schitterende zilvercollectie en een groot aantal antieke klokken. Er zijn doorlopend tijdelijke tentoonstellingen over aan Vlieland gerelateerde onderwerpen. Wekelijks zijn er rondleidingen in en buiten het museum. Voor kinderen zijn er leuke speurtochten. Museumkaart geldig.
Antwoorden | Melden aan beheerder

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

- | - | -

Copyright © 2007 - 2023. All Rights Reserved.