GPS-wandelingen.nl

GPS wandelen in Nederland

Een 9 km lange rondwandeling door het natuurgebied Rottige Meente. De wandeling loopt langs water, graslandjes, trilvenen en veenmosrietlanden.

Het startpunt van de wandeling ligt aan de Peter Stuyvesantweg te Nijetrijne.

De Rottige Meente (ook Rottige Meenthe) is een Nederlands natuurreservaat, op de grens van de provincies Friesland en Overijssel. Het is in de 19e eeuw en 20e eeuw ontstaan door turfwinning. De naam betekent waarschijnlijk "slechte gemeenschappelijke weide". Het gebied maakt deel uit van de ecologische hoofdstructuur en is habitatrichtlijngebied. Hetnatuurreservaat isin bezit van Staatsbosbeheer. Met de Rottige Meente werd vroeger een veel kleiner gebied ten zuiden van Nijetrijne aangeduid. Het was grasland van slechte kwaliteit. Rond 1900 begon hier de ontginning, die tot in de jaren vijftig werd voortgezet. Door het weggraven van het veen kwam het gebied lager te liggen, waardoor de restanten laagveen dreigden te verdrogen. Om de grote vuurvlinder en de Europese otter te beschermen werden in juni 1955 enkele percelen aangekocht. Nadien zijn nog diverse delen toegevoegd, onder andere in het kader van een ruilverkaveling. Bij het vijftigjarig bestaan in 2005 had het reservaat een totale oppervlakte van ongeveer 1000 ha. Petgaten en legakkers herinneren nog aan de turfwinning. Het gebied bestaat verder uit kleine graslandjes, trilvenen en veenmosrietlanden. De zeldzameGroenknolorchis is er te vinden.

Meer informatie over Rottige Meente is hier te vinden.

       

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

- | - | -

Copyright © 2007 - 2023. All Rights Reserved.