GPS-wandelingen.nl

GPS wandelen in Nederland

GPS-wandelingen in de provincie Limburg. Van elke wandeling is de route voor GPS te downloaden en te bekijken in google-earth en google map. Tevens is een korte beschrijving van de wandeling te lezen en is eventueel aangevuld met 1 of meerdere fotos.

Park Gravenrode is een belangrijk toeristisch-recreatief gebied in de voormalige Oostelijke Mijnstreek. Het gebied wordt gevormd door het dal van de Strijthagerbeek en het dal van de Anstelerbeek, beiden zijbeken van de Worm. Er is een grote variatie van natuur en landschappen, door de aanwezigheid van de beken, diverse visvijvers, uitgestrekte hellingbossen, kastelen, oude hoeves en een heus stuwmeer. Het gebied is dan ook ideaal voor het maken van een fraaie wandelttocht of picknick.

Twee aaneengesloten rondwandelingen, die elk met ANWB -bewegbewijzeringsbordjes zijn gemarkeerd en de markt in Neer als startpunt hebben. De wandeling loopt langs kruisen en kapellen en u kunt genieten van het uitzicht over de Maasvallei.

De rondwandeling loopt door gemengd bos en een sterk glooiend landschap langs de grenzen van Duitsland en Belgie. Tijdens de wandeling kan je genieten van mooie vergezichten loop je langs het het hoogst gelegen heiligdom van Nederland.

- | - | -

Copyright © 2007 - 2023. All Rights Reserved.